SA­RA HEELGE VIKMÅNG (S):

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge -

”Seg­re­ga­tio­nen ska bry­tas, klyf­tor­na mins­ka och Hud­dinge ska hål­la ihop. Men det finns ing­en quick fix. Fler mås­te job­ba och bi­dra, vägar­na till jobb kor­tas för ny­an­län­da ge­nom språk, ut­bild­ning och prak­tik. Skol­re­sul­ta­ten ska lyf­tas ge­nom mer re­sur­ser till sko­lan och bo­en­de­segre­ga­tio­nen ska mins­ka ge­nom blan­da­de bo­stads­om­rå­den. Då ska­par vi ett star­ka­re sam­häl­le och ett tryg­ga­re Hud­dinge.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.