NUJIN ALACABEK (V):

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge -

Seg­re­ga­tion kan byg­gas bort men fram­förallt mås­te den fö­re­byg­gas när vi byg­ger nya om­rå­den. Det kom­mer byg­gas myc­ket i Hud­dinge. Då har vi chan­sen att gö­ra om och gö­ra rätt. En jäm­lik sko­la där al­la har sam­ma för­ut­sätt­ning­ar är ock­så ett sätt att byg­ga bort seg­re­ga­tio­nen. Väns­ter­par­ti­et vill sat­sa på en jäm­lik sko­la, hy­res­rät­ter med rim­li­ga hy­ror, bil­li­ga bo­stads­rät­ter och upp­rust­ning av mil­jon­pro­gram­men. Så bry­ter vi seg­re­ga­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.