SÖN 26 AU­GUSTI POPO OCH NALLE CLOWN

Södra Sidan Huddinge - - Åsikt & Debatt -

Barn­sön­dag på Ton­sa­len – Popo och Nalle har ba­ra en upp­gift, att bä­ra in che­fens stol. Följ med på en ma­gisk re­sa, fylld av upp­tåg och Bol­ly­wood­dans med två clow­ner som ut­fors­kar grän­sen för hur långt le­ken kan gå. Fö­re­ställ­ning­en är språk­lös och an­pas­sad för al­la åld­rar. Bil­jet­ter kos­tar 60 kro­nor och be­ställs på te­a­ter­sla­va.org el­ler www.tick­s­ter.com.

► Tid: 14.00 till 15.00

► Plats: Te­a­ter Sláva, Kyr­ko­gårds­vä­gen 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.