ONS 29 AU­GUSTI VEM BE­STÄM­MER? DU BE­STÄM­MER!

Södra Sidan Huddinge - - Åsikt & Debatt -

Vå­ra nio som­mar­job­ba­re på Bib­li­o­te­ken i Bot­kyr­ka har gjort tre kort­fil­mer på te­mat ”Du be­stäm­mer”. Kom till Al­by bib­li­o­tek, se film och upp­täck det du kan be­stäm­ma över! Ett sam­ar­be­te mel­lan Bot­kyr­ka kom­mun, Film Stock­holm och Bib­li­o­tek Bot­kyr­ka.

► Tid: 17.30 till 18.30

► Plats: Al­by bib­li­o­tek

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.