Där­för står de i valstu­gor­na

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 -

Med­lem­mar­na i Hud­dinges tio par­ti­er har kri­gat hårt i vec­kan för att loc­ka de sista obe­stäm­da väl­jar­na till just sitt par­ti. Vi tog en run­da bland valstu­gor­na för att få svar på två frå­gor: 1. Var­för en­ga­ge­rar du dig i ditt par­ti? 2. Var­för ska man rös­ta på er i kom­mun­va­let?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.