Rid ås­na i Rådspar­ken på Dju­rens dag

Södra Sidan Huddinge - - Huddinge -

Ås­ne­rid­ning, ägg­le­kar, ka­nin­hopp­ning, käpp­hä sthopp­ning och fårull­stov­ning. Det är ba­ra någ­ra ex­em­pel på allt som hän­der i Rådspar­ken på Dju­rens dag den 15 september.

Dju­rens dag ar­ran­ge­ras sam­ti­digt på fle­ra oli­ka parkle­kar runt om i lä­net.

– Vi vill ge­men­samt vi­sa på vad vi gör i vå­ra par­ker och lyf­ta vik­ten av att lå­ta män­ni­skor, främst barn och ung­do­mar, mö­ta djur. Nå­got som in­te är själv­klart idag. Hos oss får barn möj­lig­het att lä­ra sig skö­ta om dju­ren och in­te minst lä­ra sig tillit och re­spekt för dem. Att um­gås med djur har så många po­si­ti­va ef­fek­ter, sä­ger Ma­len a Råg­feldt, park lek­fö­re­stån­da­re, Rådspar­ken, i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.