Se­gel­torp i klar led­ning in­för der­byt

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter -

Sön­da­gen den 16 är det dubb­la der­byn mel­lan Se­gel­torp och Huddinge. Först möts ishoc­key­her­rar­na för förs­ta gång­en i täv­lings­sam­man­hang och se­na­re på kväl­len ställs Se­gel­torps fot­bolls­da­mer mot Huddinge If.se­gel­torp har en grymt stark sä­song bakom sig med 10 seg­rar på tolv matcher. Huddinge lig­ger i ta­bel­lens bot­ten­skikt sjut­ton po­äng ef­ter lo­kal­ri­va­len.

Med fy­ra matcher kvar att spe­la har Se­gel­torp fy­ra po­äng ner till två­an Nacka All­stars DDF. Nacka har en match mer spe­lad.

FO­TO: HEN­RIK LINDSTEDT

STAR­KAST. Se­gel­torps IF har må­let att va­ra star­kast i se­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.