SÅ GÖ­RA VI.

Södra Sidan Huddinge - - Södra Sidan -

Tvät­te­ri­mu­se­ets fö­re­stån­da­re Ol­le Mag­nus­son be­rät­tar om hur vi tvät­ta­de klä­der för hund­ra år se­dan. ”Tvätt­käp­pen har här kom­mit till an­vänd­ning för att rö­ra om i den sto­ra kok­gry­tan av gjut­järn, som en gång fanns i tvätt­stu­gan vid Vår­by herr­gård. Då al­la som bod­de i Vår­by gård tvät­ta­de sin vit­tvätt i den här gry­tan.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.