Gam­malt tvät­te­ri

Södra Sidan Huddinge - - Södra Sidan -

Ha­galund är det gam­la nam­net på tvättar­bo­stäl­let och kom­mer av den me­del­ti­da går­den Ha­ga, som fram till om­kring 1930 låg här i när­he­ten. Näs­ta byk är den 7 ok­to­ber. ut­ställ­ning­en Pen­ning­tvätt del­tar tolv konst­nä­rer: Mi­scha Björkroos,åsa By­red, Vi­ve­ka Gross, Ed­mon Khalil, Mar­gon Lind­berg o. Kent An­ders­son, Elin Mag­nus­son, Ol­le Mag­nus­son, P-O Sö­derlund, Kar­na Täp­pe, Ul­la Wenn­berg och Bir­git­ta Wen­ner­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.