Rös­ta på årets bygg­nad

Södra Sidan Huddinge - - Hej Hud­dinge - FO­TO: HAN­NA THÅ­STRÖM

■ ■ BÄST? Än är det in­te för sent att rös­ta på årets bygg­nad i Hud­dinge. Röst­ning­en på­går på Hud­dinge kom­muns hem­si­da fram till den 28 sep­tem­ber. Lång­sjö­par­ken är no­mi­ne­rad till­sam­mans med Glömsta­sko­lan, brf Bikung­en till­sam­mans med nya vil­lor längs Flus­ter­vä­gen, Bikung­ens väg samt Vaxka­ke­vä­gen, Sko­gås rac­ket­cen­ter och brf Klockar­bac­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.