Kropp hit­tad i Drev­vi­ken – ing­en miss­tan­ke om brott

Södra Sidan Huddinge - - Ny­he­ter - Anna Sjögren

Det var sent un­der mån­dags­ef­ter­mid­da­gen som en ka­no­tist som var ute på en tur i Drev­vi­ken på­träf­fa­de den av­lid­na per­so­nen och slog larm, rap­por­te­rar Ex­pres­sen. Po­lis och rädd­nings­tjänst kal­la­des till plat­sen.

Nu ut­re­der po­li­sen döds­fal­let och krop­pen kom­mer att ob­du­ce­ras för att man ska kunna fast­stäl­la en döds­or­sak. Men i nu­lä­get miss­tän­ker man in­te att nå­got brott lig­ger bakom per­so­nens död.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.