Hem­li­ga rum i Stockholm – här kan du tjuv­ki­ka

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt - STOCKHOLM

Det är dags igen för ar­ki­tek­tur­fes­ti­va­len som ger stock­hol­mar­na till­trä­de till en rad bygg­na­der och rum som van­ligt­vis hålls stäng­da för all­män­he­ten.

Eve­ne­mang­et Open House ar­ran­ge­ras var­je år i över 40 stä­der i värl­den och syf­tar till att vi­sa upp in­tres­sant ar­ki­tek­tur, ut­an av­gift, för med­bor­gar­na.

I Stockholm kom­mer all­män­he­ten un­der fy­ra da­gar att få gui­da­de vis­ning­ar till någ­ra av Stock­holms häf­ti­gas­te bygg­na­der och plat­ser.

He­la 45 plat­ser finns med på årets fes­ti­val som på­går 5-8 ok­to­ber 2018. Här är någ­ra av guld­kor­nen:

CI­TY/NORRMALM: Kon­sert­hu­set, gui­dad vis­ning av Sto­ra Sa­len och Grü­ne­wald­sa­len.

Cen­tral­sta­tio­nen – ar­ki­tek­tur och konst un­der 150 år, gui­dad vis­ning av Ci­ce­ron Martin Rör­by, ar­ki­tek­tur­histo­ri­ker.

FARS­TA: Gui­dad vis­ning av rad­hus­om­rå­det Skönsta­holm samt be­sök av bo­stä­der. GAM­LA STAN: Börs­hu­set i Gam­la stan, gui­dad vis­ning av Svens­ka Aka­de­min. KUNGSHOLMEN: Gui­dad vis­ning av sam­man­trä­deslo­ka­ler­na i Stads­hu­set. Lä­gen­het i Kristi­ne­bergs slott, gui­dad vis­ning. LILJEHOLMEN: Ros­te­ri­et, gui­dad ut­om­hus­vis­ning av kvar­te­ret.

LOVÖN, EKERÖ: Ralph Er­ski­nes lå­dan på Lovön, vis­ning av ar­ki­tek­ten Ralph och Ruth Er­ski­nes förs­ta bo­stad.

SÖDERMALM: Kol­lek­tiv­hu­set Färd­knäp­pen, gui­dad vis­ning av kol­lek­tiv­hu­set för and­ra hal­van av li­vet.

Skat­teskra­pan, gui­dad vand­ring ge­nom gal­le­ri­an och upp i skra­pan.

ÖSTERMALM: Re­ak­tor­hal­len, gui­dad vis­ning av den gam­la kärn­krafts­re­ak­torn på KTH.

Gui­dad ut­om­hus­vis­ning av om­rå­det kring gas­ver­ket i Nor­ra Djur­gårds­sta­den.

FOTO: PRESSBILDER FRÅN OPEN HOUSE STOCKHOLM

PÄRLOR. Open House Stockholm visar upp en mas­sa ar­ki­tek­to­nis­ka pärlor runt om i Stor­stock­holm un­der någ­ra da­gar i ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.