Ver­nis­sage

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt -

Fo­tout­ställ­ning av Jo­el Luk­ho­vi (Kenya) – Own Form. I ut­ställ­ning­en ”Own Form” ska­par Jo­el Luk­ho­vi bil­der som un­der­sö­ker rö­rel­se och kons­ten och be­ty­del­sen av att va­ra del av en rums­lig­het/rymd. Jo­el Luk­ho­vi är en keny­ansk konst­när, in­gen­jör och fo­to­graf bo­satt i Nai­ro­bi, Kenya. För förs­ta gång­en stäl­ler han nu ut i Sve­ri­ge. Sam­tal lör­dag 6 ok­to­ber 14.30 med Jo­el Luk­ho­vi och Eva­lot­ta Holm, Gal­le­ri Flach, på Kul­tur­bib­li­o­te­ket, Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern. Tid: 18.00 Plats: Län­ken, Mång­kul­tu­rellt cent­rum, Fitt­ja i när­va­ro av fo­to­gra­fen. Ett sam­ar­be­te med Keny­as am­bas­sad och Afri­kul­tur med stöd av Stock­holms stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.