Mil­jon­s­mäll för nya skid­spå­ret

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter -

Två kilo­me­ter och 17 snö­ka­no­ner: konst­snö­spå­ret i Åges­ta fri­lufts­om­rå­de är en seg­dra­gen histo­ria med då­lig val­la. Men i bör­jan av sep­tem­ber sat­te man änt­li­gen igång ef­ter åra­tal av snack, även om det är tvek­samt om det blir klart in­nan den kom­man­de sä­song­en är över.

Nu vi­sar det sig att id­rotts­för­valt­ning­en räk­nat li­te lågt. Istäl­let för de tänk­ta 30 mil­jo­ner kro­nor­na, kom­mer spå­ret nu att gå loss på 42 mil­jo­ner skat­tek­ro­nor. Var­för det blir så, är svårt att sä­ga en­ligt för­valt­ning­en. Men så blir det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.