AN­NA JANNERSTAD

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge -

Vi öpp­na­de i Hud­dinge i sep­tem­ber 1995. Då jag var med och öpp­na­de bu­ti­ken och det var jät­te­kul. Jag var här i drygt tre år, men så fick jag chan­sen att kom­ma till Twil­fits störs­ta bu­tik i Gal­le­ri­an in­ne i stan och jag vil­le an­ta den ut­ma­ning­en. Det var en jät­tes­tor skill­nad för det är ju li­te spe­ci­ellt med Hud­dinge i och med att det är ett ut­om­hus­cent­rum. Det blir myc­ket mer le­van­de tyc­ker jag än när man job­bar in­om­hus. Jag kom till­ba­ka hit för två år se­dan och det kän­des na­tur­ligt. Kun­der­na är fan­tas­tis­ka och cent­ru­met har in­te för­änd­rats jät­te­myc­ket, men när jag job­ba­de här sist var jag ju ung och ha­de inga barn. Nu är jag li­te äld­re och har ett vux­et barn, så den störs­ta för­änd­ring­en är nog min egen.

AN­NA JANNERSTAD, BUTIKSCHEF PÅ TWILFIT I HUD­DINGE CENT­RUM

BLACK FRIDAY 23 NOVEMBER I HUD­DINGE CENT­RUM Al­la bu­ti­kers bäs­ta er­bju­dan­den!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.