Al­la sex­å­ring­ar får gra­tis sim­pry­lar

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter -

Re­ge­ring­en har i år de­lat ut 300 mil­jo­ner till lan­dets kom­mu­ner som ska gå till att få fler sex­å­ring­ar att kun­na sim­ma.

Hud­dinge kom­mun har an­vänt peng­ar­na till gra­tis sim­sko­la för al­la sex­å­ring­ar. Nu i höst ska även sim­kit de­las ut till al­la barn i kom­mu­nens för­sko­le­klas­ser.

– Det är ett av de vik­ti­ga upp­dra­gen vi har, att al­la ung­ar ska lä­ra sig sim­ma. Av de som slu­tar ni­an i Sve­ri­ge är det idag fem pro­cent som in­te kan sim­ma till­räck­ligt bra för att få god­känt.

Var­je sim­kit ska in­ne­hål­la en simp­lat­ta, en dykring, en pin, en mär­kes­sköld, en in­for­ma­tions­fol­der med tips till för­äld­rar och barn samt fri­bil­jet­ter till Hud­ding­e­hal­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.