SÖN­DAG 11 NO­VEM­BER

Södra Sidan Huddinge - - På Gång -

Kom och fi­ra finsk Fars dag. Vi bju­der på kaf­fe och tår­ta! Ar­ran­gö­rer: ABF Hud­dinge i sam­ar­be­te med Hud­dinge kom­mun, Hud­dinge fins­ka för­e­ning, Pen­sio­närs­för­e­ning­en Vir­keät i Trång­sund och Svens­ka kyr­kan i Fle­mings­berg. Fri en­tré! Tid: 14.00 Plats: Ma­ria kyr­ka i Sko­gås

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.