LÖR­DAG 10 NO­VEM­BER

Södra Sidan Huddinge - - På Gång -

Var med och bi­dra till en bätt­re mil­jö - åter­an­vänd och minska kon­sum­tio­nen! Här kan du fyn­da allt mel­lan klä­der, in­red­ning, barn­pry­lar och julpynt. Tid: 11.00 till 15.00 Plats: Fol­kes, Hud­dinge cent­rum

Med­ver­kan­de: Skär­hol­mens drag­spels­klubb och Lill-bength Erix­on. Tid: 14.00 Plats: Ja­kobs­bergs gård i Bredäng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.