När skrat­ta­de du se­nast?

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge -

Ben­ja­min Ba­jic, Se­gel­torp:

– När jag var på apo­te­ket. De ha­de kost­till­skott för kvin­nor och män men in­te för hen. Jag blev sjukt kränkt, sen tyck­te jag det var li­te kul.

Yvonne Sahl­berg, Trång­sund:

– Nu när jag häng­de med brö­der­na Ba­jic!

Mak Ba­jic, Se­gel­torp:

– Sist jag såg en bild på Jim­mie Åkes­son. Ha­ha! Får man sä­ga så el­ler?

An­ton Bo­ut­rus och Ali­ou Jan­neh, Nors­borg:

– Jag skrat­tar he­la ti­den, jag vak­nar glad. Det är en vik­tig in­ställ­ning i li­vet, sä­ger An­ton. – Jag är näs­tan all­tid glad. Ibland kan man bli led­sen, men då får man tit­ta fram­åt, sä­ger Ali­ou.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.