Väg med Kn­ut­by­kopp­ling får bak­läxa

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter -

Hud­dinge kom­mun ska namn­ge samt­li­ga gång- och cy­kel­vä­gar i kom­mu­nen. Mam­ma Mi­asti­gen, Glada än­kans stig, Spe­ja­re­bron och Mäs­ter­bron är någ­ra ex­em­pel på al­la namn­för­slag som Lant­mä­te­ri­et nu har ytt­rat sig om.

En av vägar­na som Lant­mä­te­ri­et in­vän­der sig mot var Tir­sasti­gen som är en väg i Sko­gås som an­slu­ter till Ed­bo­sko­lan:

”Lant­mä­te­ri­et vill på­min­na om att nam­net Tir­sa i ny­a­re tid främst fö­re­kom­mer i ef­ter­dy­ning­ar­na till mordd­ra­mat i Kn­ut­by, där den så kal­la­de ’Tirsa­pro­fe­ti­an’ of­fent­lig­gjor­des ef­ter för­hö­ren med Hel­ge Foss­mo.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.