Afri­kas al­la hörn kom­mer till Hud­dinge

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter -

Lör­da­gen den 17 no­vem­ber an­ord­nas Afri­ca fes­ti­val i Hud­ding­e­gym­na­si­ets au­la. Un­der en hel­kväll kom­mer mu­sikupp­trä­dan­den sam­sas med mo­de­vis­ning­ar och mat­prov­ning.

Hu­vud­ak­ten är Ma­ma­dou Se­ne som ur­sprung­li­gen kom­mer från Se­ne­gal. Han är stor på den svens­ka världs­mu­siksce­nen och har bland an­nat spe­lat på Po­lar­pris­ga­lan. Dans­grup­pen Ing­an­ji från Rwan­da och mu­sik­ban­det Maisha från Kon­go kom­mer ock­så upp­trä­da.

Ini­ti­a­tiv­ta­gar­na är de lo­ka­la eldsjä­lar­na Ojie Tam­be och Ralph Ta­fon från AI-TV Network. De vill med even­tet ska­pa en platt­form där den afri­kans­ka di­aspo­ran kan mö­tas.

HUVUDAKT. Ma­ma­dou Se­ne ska stå på scen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.