Mam­mor de­mon­stre­rar mot ga­tu­vål­det

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter -

”Vi är mam­mor­na som har fått nog” Med de or­den kal­lar mam­mor som har för­lo­rat si­na barn i någ­ra av de se­nas­te årens al­la döds­skjut­ning­ar till en ma­ni­fes­ta­tion på Ser­gels torg på sön­dag den 18 no­vem­ber kloc­kan 13.

En av det död­li­ga vål­dets se­nas­te of­fer är Shay­an Gaff som sköts till döds i Se­gel­torp i slu­tet av ok­to­ber. Hans fa­milj kom­mer när­va­ra på ma­ni­fes­ta­tio­nen och hans ku­sin La­na Jaff kom­mer att ta­la.

Bakom ma­ni­fes­ta­tio­nen står för­u­tom mam­mor­na även Alex­an­dra Pa­sca­li­dou och för­e­ning­ar­na Fuck vål­det! och För­or­ten mot våld.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

KAMP. På sön­dag hålls en ma­ni­fes­ta­tion mot det död­li­ga vål­det bland unga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.