Tolv jul­mark­na­der på rätt si­da av stan

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 -

RÖ­DA KORSETS MARK­NAD I TUMBA

Julpynt, hem­ba­kat bröd, lot­te­ri och glögg el­ler fyn­da bland all se­cond­hand. Al­la in­täk­ter från jul­mark­na­den går till Rö­da Korsets Ka­ta­stro­fin­sam­ling. När: 24 no­vem­ber 11–15 Var: Mö­tes­plats Ku­pan, Tu­na torg 3, Tumba

STÄMNINGSFULLT FÖR FA­MIL­JEN PÅ HÅGELBY

Hå­gel­by­par­kens lil­la jul­mark­nad sista hel­gen i no­vem­ber bju­der på jul­mys för he­la fa­mil­jen. Jul­klap­par och pryd­na­der till för­sälj­ning av ut­stäl­la­re och Hågelby konst och hant­verk, pys­sel med tomte­mor, pon­ny­rid­ning och en in­ter­ak­tiv jul­fö­re­ställ­ning. När: 24 no­vem­ber 10–16 Var: Hågelby gård

KVALITETSSLÖJD OCH HANT­VERK I SEGERSJÖ

Det blir kvalitetsslöjd och hant­verk när Bot­kyr­ka-sa­lems hem­slöjds­för­e­ning ord­nar jul­mark­nad. Ett 30-tal hant­ver­ka­re säl­jer si­na hant­verk un­der två hel­ger i no­vem­ber och de­cem­ber. Det förs­ta till­fäl­let på klock­hus­vin­den på Hågelby gård, det and­ra på Tumba fol­kets hus. När: 24-25 no­vem­ber och kl 10–16 Var: Hågelby gård och Tumba Fol­kets hus

LOPPIS OCH HANDELSBOD I SKÄRHOLMEN

Mi­kae­li­kyr­kan ord­nar jul­mark­nad med bland an­nat hand­ar­be­ten, hem­bakt bröd, loppis, lot­te­ri­er och handelsbod. När: 24 no­vem­ber kl 11–14 Var: Mi­kae­li­kyr­kan vid Skär­hol­mens busstorg

ADVENTSBASAR I SE­GEL­TORPS KYR­KA

fhant­verks­för­sälj­ning, kafé, tom­bo­la och lot­te­ri­er. När: 25 no­vem­ber kl 11–15 Var: Se­gel­torps kyr­ka, Ka­pell­vä­gen 9

SMYC­KEN OCH HANT­VERK I STORTORPSPARKEN

Lil­la Sva­lans smyc­ken och hant­verk stäl­ler till med jul­mark­nad. Det kom­mer även fin­nas and­ra ut­stäl­la­re på plats. När: 1 de­cem­ber kl 11–15 Var: Stortorpsparken, Tjä­der­sti­gen 16, Trång­sund.

MU­SIK OCH ÅTER­VUN­NET I STUVSTAKYRKAN

Fi­ka, hem­bakt, se­cond-hand, hand­ar­be­ten, mu­sik och lot­te­ri ut­lo­vas. In­täk­ter­na går till för­sam­ling­en. När: 1 de­cem­ber kl 11–14 Var: Stuvstakyrkan

LOT­TE­RI HOS RÖ­DA KORSET I FULLERSTA

Klas­sisk jul­mark­nad med hant­verk, stic­ka­de gre­jer, julpryd­na­der och kaf­fe­bröd. Det kom­mer även bli lot­te­ri med do­ne­ra­de pry­lar från Hud­dinges fö­re­ta­ga­re. När: 1 de­cem­ber 11–14 Var: Rö­da korset-stu­gan Ful­lersta­par­ken

LYXIGA GOD­SA­KER I HUD­DINGE CENT­RUM

Hud­dinge hem­bygds­för­e­ning ord­nar jul­mark­nad i Fol­kes. Böc­ker, hant­verk och god­sa­ker kom­mer fin­nas till för­sälj­ning. Bland an­nat kom­mer en lo­kal kon­di­tor fin­nas på plats.

När: 1 de­cem­ber 10–15 Var: Fol­kes, Hud­dinge cent­rum

FOLKMUSIK OCH MARK­NAD PÅ CAFÉ NYTORP

Klas­sisk jul­mark­nad. Slags­ta gil­le står för mu­si­ken. När: 2 de­cem­ber kl 11–17 Var: Café Nytorp, Gam­la Stock­holms­vä­gen 89 i Hud­dinge

JUL­MARK­NAD PÅ TULLINGE TORG

Bu­ti­ker­na flyt­tar ut på tor­get och kom­mer där träng­as med mark­nads­knal­lar­na. Från scen kom­mer le­van­de mu­sik att spe­las. När: 7 de­cem­ber 10–19 Var: Tullinge torg, Nyängs­vä­gen 3

BARNKÖR PÅ LUGNETS ÅR­LI­GA MARK­NAD

Jul­mark­nad på tor­pet Lug­net i Nors­borg. En barnkör kom­mer att sjunga. När: 11 de­cem­ber kl 10– 15 Var: Café lug­net, Väp­narvä­gen 17, Nors­borg

FI­KA. Hem­bakt är själv­skri­vet på jul­mark­na­der­na.

FO­TO: IDA NILSING/MOSTPHOTOS

HÅGELBY. Här kan bar­nen pyss­la med tomte­mor i hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.