Vad gör du för att mo­ta höst­dep­pen?

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge -

Ami­la Mak­su­mic, Vi­sätt­ra:

– Pro­me­ne­rar, det gör jag var­je dag. Man mår bätt­re av frisk luft. Men glöm in­te re­flex­er nu när det är mörkt.

Ed­ward Blom, Stuvs­ta:

– Mat, dryck och ljus! Det är nu man ska ha myc­ket gäs­ter, la­ga re­jä­la kött­gry­tor och sop­por, dric­ka fyl­li­ga tunga röd­vi­ner, portvi­ner och starkvi­ner. Om man har en bra­sa el­ler ka­kel­ugn, tän­da den!

Al­va­ro Gon­za­lez, Myr­stu­gu­ber­get:

– Åker på mi­ni­se­mes­ter. Man bor­de åka till Bar­ce­lo­na el­ler nå­gon­stans där det är var­ma­re. I ja­nu­a­ri drar jag till Chi­le i en må­nad.

The­re­se Lars­son, Sät­ra:

– Sitt in­te själv. Gå ut och ta en pro­me­nad, um­gås, fi­ka, tänd rö­kel­ser. Och mår du rik­tigt då­ligt finns det lin­jer man kan ringa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.