Var­je ort har sin eldsjäl – och de för­tjä­nar att hyl­las

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge - HEN­RIK LINDSTEDT Re­por­ter Pra­ta med mig! hen­[email protected] di­rekt­press.se

Mas­mo, Fitt­ja, Bredäng, Al­by, Nors­borg. Plat­ser som i de­cen­ni­er har svär­tats ner av fe­ta dep­pi­ga tid­nings­ru­bri­ker och de tuf­fas­te för­ut­sätt­ning­ar­na i stan. Men de som bor här vet, även här finns det vack­ra.

Och så finns det de som gör allt för att hö­ja sin ort ur tid­nings­ru­bri­ker­nas svär­ta: Eldsjä­lar­na.

De är som spind­lar i om­rå­dets nät, individer som all­tid sät­ter kol­lek­ti­vet först, hjär­tan som brin­ner för sin ort.

I vec­kan be­rät­tar vi om 26-åri­ga Wil­li­am Sha­houd som tar faj­ten mot kom­mu­nens ned­lägg­ning­ar av mö­tes­plat­ser för unga vux­na, ord­nar Vm-fest på Al­by torg och är en fö­re­bild för de unga fot­bolls­spe­lar­na i Ko­ny­aspor.

Han är in­te en­sam. Var­je ort har sin Wil­li­am och just det vill vi på Hud­dinge-, Bot­kyr­ka- och Skär­hol­men­di­rekt till­sam­mans med Mitt127 lyf­ta i täv­ling­en Rö­da lin­jens eldsjäl 2018. Nu är al­la fi­na­lis­ter pre­sen­te­ra­de:

Ma­til­da Mal­ke från Nors­borg, Ha­bib Idd­ri­su från Mas­mo, Alex­an­der Zad­ruzny från Bredäng, Ori­a­na Mon­ti­ni från Fitt­ja, Chrishan Fer­nan­do från Nors­borg och Wil­li­am Sha­houd från Al­by.

Det här är en täv­ling där al­la re­dan är vin­na­re. Men på mån­dag bör­jar om­röst­ning­en som ska av­gö­ra vem som ska få ti­teln Rö­da lin­jens eldsjäl 2018. Gå in och rös­ta på mitt127.se!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.