Sa­tir­teck­na­re sat­te lo­ka­la av­tryck

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge -

LOKALPATRIOT. Sa­tir­teck­na­ren och fö­re det­ta Hud­dinge­bon Ewert Karls­son, EWK, skul­le fyllt 100 år i år om han ha­de levt. Det fi­ras med en ut­ställ­ning på Ful­lers­ta gård. Det ut­ställ­ning­en in­te kan stolt­se­ra med är dock EWK:S en­da teck­ning­ar med Hud­ding­e­kopp­ling. Den ena som syns här in­till gjor­des för att va­ra log­ga till Stuvs­ta-snätt­ringe kom­mun­dels­nämnd, men an­vänds nu mer av den lo­ka­la Pro-av­del­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.