Vil­ken är den säms­ta jul­klap­pen du har fått?

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge -

Eli­na Eker, Vi­sätt­ra:

– Jag fick en jät­tes­tor för­pack­ning med doc­kor av en kom­pis när jag var sex år. När jag öpp­na­de var ba­ra hälf­ten av doc­kor­na kvar och inga till­be­hör kvar. Hon ha­de ta­git dem själv.

Ma­kasha­rif Mu­ta­li­mov, Vi­sätt­ra:

– Jag fick ett stort Star­wars-rymd­skepp i le­go. När jag öpp­na­de kar­tong­en var det fel le­go. Mi­necraft och mas­sa an­nat.

Jim­my As­ke­li­us, Vi­sätt­ra:

– När jag var tolv glöm­de mi­na för­äld­rar att kö­pa jul­klapp till mig. Jag fick en ter­mos som mam­ma fått av job­bet och en Axe-burk av pap­pa.

Mo­ham­med Al-ayoo­bi, Vi­sätt­ra:

– Jag har all­tid gil­lat mi­na jul­klap­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.