Vad kom­mer du min­nas av 2018?

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge -

Sand­ra, Mas­mo:

– Det jag kom­mer kom­ma ihåg är som­ma­rens vär­me, bäs­ta som­ma­ren ever.

Kal­le Fors­berg, Hud­dinge­po­lis:

– Det har va­rit ovan­lig många grova vålds­brott, jag tän­ker sär­skilt på hand­gra­nat­at­tac­ken i Vår­by i ja­nu­a­ri. Men po­li­sen och kom­mun har sam­ti­digt gjort myc­ket bra som har haft ef­fekt.

Ojie Tam­be, Flemingsberg:

– Al­la mi­na eve­ne­mang har va­rit en suc­cé. Sär­skilt Afri­ca fes­ti­val i Hud­ding­e­gym­na­si­et. Det var jät­te­myc­ket folk, det var folk över­allt. Näs­ta år blir det än­nu stör­re.

Ge­vo­rik Mar­ti­rosy­an, Bredäng:

– Sko­lan! Jag har skaf­fat många nya vän­ner i år och vi har gjort en mas­sa ro­li­ga sa­ker till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.