2019 blir året då vi pra­tar om väd­ret

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge -

Det är myc­ket vä­der i den här tid­ning­en. På näs­ta upp­slag be­rät­tar vi om stor­men Al­fri­das fram­fart i Hud­dinges sko­gar, och läng­re bak i tid­ning­en skri­ver vi om brö­der­na He­din som trot­sar dim­man och tö­väd­ret för att åka ski­dor i Flotts­bro och om Friluftsfrämjandet Hud­dinges med­lem­mar, som läng­tar ef­ter att ge sig ut på lång­färds­skrid­skor på den än­nu för tun­na isen.

I förr­för­ra num­ret av Hud­ding­e­di­rekt, 2018:s näst sista, gav re­por­tern Hen­rik Lindstedt ny­års­löf­tet att skri­va mer om kli­ma­tet un­der kom­man­de år. Och även om ing­et vi­sar på att veckans mas­si­va vä­der­rap­por­te­ring är ett tec­ken på kli­mat­för­änd­ring­ar, så ty­der myc­ket på att vi kom­mer få an­led­ning att gö­ra mer plats i tid­ning­en för ny­he­ter om ex­trem­vä­der. Så med störs­ta san­no­lik­het: Stay tu­ned for mo­re weat­her.

För­res­ten, viss­te du att Stock­holms stad rap­por­te­rar om istjock­le­ken på fle­ra sjö­ar som grän­sar till Hud­dinge här: stock­holm.se/is­rap­port? Ta en titt där in­nan ni ger er ut på isar­na!

HAN­NA THÅSTRÖM Ny­hets­chef Pra­ta med mig! han­na.thastrom @di­rekt­press.se

PEPP! Nytt år, nu kör vi! VECKANS KÄNSLA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.