Vad ser du fram emot 2019?

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge -

Andre­as Häggqvist, Hud­dinge:

– Jag ser fram emot en kall och snö­rik vin­ter och att min bror fyl­ler 30.

Le­o­pold Gran­dér, Se­gel­torp:

– Jag hop­pas jag får fort­sät­ta va­ra frisk, jag har va­rit lyck­ligt lot­tad än så länge. Jag kanske bor­de bör­ja mo­tio­ne­ra li­te mer.

Ji­ger Akrawi, Se­gel­torp:

– Att re­stau­rang­en i Se­gel­torp cent­rum ska stänga. Det har va­rit så myc­ket stök och bråk där.

Dan­ny Cha­hi­ne, Se­gel­torp:

– Ett frid­fullt år med mas­sor av kär­lek!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.