Många vil­le so­va i sko­gen

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge - FO­TO: FRIDA WÄNELÖF

POP­PIS. ”Det var högt tryck i Hud­dinges na­tur­re­ser­vat i hel­gen. Den som vil­le va­ra ga­ran­te­rad en sov­plats i nå­got av Pa­ra­di­sets vind­skydd el­ler i Ugg­le­ko­jan fick va­ra där långt in­nan so­len gått ner, och i ved­sta­tio­ner­na runt sjön Tre­hör­ning­en var det helt ut­ploc­kat,” be­rät­tar Frida Wänelöf. På bil­den Lo­vi­sa Hoff­mann.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.