Shay­an­fal­let: 15-åring släppt ur häk­te

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter -

I da­gar­na be­slu­tas det om den hu­vud­miss­tänk­ta för mor­det på Shay­an Gaff, som sköts till döds i Se­gel­torp cent­rum den 21 ok­to­ber, ska fort­sät­ta sit­ta häk­tad. En 15-åring som miss­tänks för med­hjälp släpp­tes ur häk­te i slu­tet av de­cem­ber, skri­ver tid­ning­en Mitt i.

I mit­ten av de­cem­ber tog mordut­red­ning­en re­jä­la kliv fram­åt då tre per­so­ner från sam­ma om­rå­de i Hud­dinge häk­ta­des – en 25-åring miss­tänkt för mord och två 15-åring­ar miss­tänk­ta för med­hjälp till mord.

Den släpp­ta 15-åring­en är dock fort­fa­ran­de miss­tänkt. För­ra veckan om­häk­ta­des den and­ra 15-åring­en, som även är miss­tänkt för grovt nar­ko­ti­kabrott.

To­talt har sex per­so­ner del­gi­vits miss­tan­ke om brott.

FO­TO: ARKIVBILD

MISS­TÄNK­TA. En 15-åring som miss­tänks för med­hjälp till mor­det har släppts ur häk­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.