Här är guld­skat­ten!

Södra Sidan Rönninge - - Nyheter -

Den här per­fek­ta regn­bå­gen över Bredäng fång­a­de Aman­da Hul­ting för­ra sön­da­gen. Guld­skat­ten ver­kar allt­så fin­nas nå­gon­stans i 127-om­rå­det.

FOTO: AMAN­DA HUL­TING

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.