Är or­tens bäs­ta po­et från Bot­kyr­ka?

Södra Sidan Rönninge - - Nyheter -

För­ra året vann Li­lan Ab­du­le från Tens­ta in­för 3000 jub­lan­de åskå­da­re på Rin­ke­by Fol­kets hus. Kom­mer or­tens bäs­ta po­et 2017 från Bot­kyr­ka el­ler Skär­hol­men? Nu drar ar­be­tet med att hit­ta de grym­mas­te po­e­si­ta­lang­er­na från he­la lan­dets or­ter igång.

Del­täv­ling­ar kom­mer bland an­nat hål­las i Fle­mings­berg, Skär­hol­men och i nor­ra Bot­kyr­ka un­der hös­ten.

Vill du va­ra med och käm­pa om ti­teln? Mer in­fo och an­mä­lan till: Fö­re­na­de för­or­ter på Fa­ce­book, Instagram (@fo­re­na­de­fo­ror­ter) el­ler mai­la fo­re­na­de­fo­ror­[email protected]

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.