Det här hän­der ock­så på Stads­tea­tern

Södra Sidan Rönninge - - Nyheter -

Pa­nik i flick­rum­met,

pre­miär 9 sep­tem­ber. En ny­skri­ven fars om 11-åri­ga Li­lis, som dröm­mer om att spe­la el­gi­tarr i ett punk­band.

Pav­lovs Tis­pe,

pre­miär 21 sep­tem­ber. Ca­mar­ra Joof de­lar med sig om hur det är att växa upp som svart bi­sex­u­ell kvin­na i da­gens sam­häl­le.

Gö­ra sig av med Ed­die,

pre­miär 28 sep­tem­ber. Édou­ard Lou­is hyl­la­de de­but­ro­man Gö­ra sig kvitt Ed­dy Bel­le­gu­eu­le, om att växa upp i en fa­briksort i nor­ra Frank­ri­ke, med stän­digt när­va­ran­de våld, ho­mo­fo­bi och ra­sism, blir mo­no­log.

PLATS FÖR FILM. Den 9 sep­tem­ber in­vigs Skär­hol­mens nya bi­o­graf, och ar­be­tet med att få fär­digt lo­ka­len är i full gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.