OS-sport se­dan 1996

Södra Sidan Rönninge - - Sport -

Be­ach­vol­ley­boll spe­las i lag om två på en plan med sand­un­der­lag. Var­je match be­står av tre set där först till 15 po­äng vin­ner se­tet. Ett set mås­te vin­nas med två po­ängs mar­gi­nal. Se­dan OS i At­lan­ta 1996 är be­ach­vol­ley­boll en OS-sport. Det har snac­kats myc­ket om kläd­ko­der in­om spor­ten. Länge kräv­de det in­ter­na­tio­nel­la be­ach­vol­ley­för­bun­det att kvin­nor skul­le spe­la i bi­ki­ni el­ler bad­dräkt i in­ter­na­ti­io­nel­la täv­ling­ar, men det änd­ra­des 2012. Nu får kvin­nor, liksom män, spe­la i shorts och lin­ne om de vill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.