Britt-Ma­rie Bru­set, Tul­linge­berg:

Södra Sidan Rönninge - - Hej Sodra Sidan -

– Det hän­der väl in­te så myc­ket. Jag ska bör­ja på se­ni­or­gym­pa näs­ta vec­ka. Jag var sjuk för­ra som­ma­ren, i år har jag va­rit fris­ka­re så det känns bätt­re in­för den här hös­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.