Electro­surf

Södra Sidan Rönninge - - Salem -

Vad? Electro­surf är sur­fing på el­dri­ven surf­brä­da. Bat­te­ri­et hål­ler i för cir­ka 20 mi­nu­ters åk­ning.

När? Drop-in-åk­ning fre­dag 25 au­gusti mel­lan 10 och 17. Om väd­ret är bra kan det bli drop-in 1 sep­tem­ber. Var? På Li­da fri­lufts­gård i Tul­linge. Hur? Det kos­tar 295 kro­nor per åk. Mer in­fo: li­da.nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.