Så här vill SL att tå­gen ska gå

Södra Sidan Rönninge - - Södra Sidan -

TUL­LINGE Nu: 8 tåg i hög­tra­fik, 4 i mel­lan­tra­fik och 2 i låg­tra­fik.

Sen: (aug 2018): 6 tåg i tim­men i hög­tra­fik, 4 tåg i låg- och mel­lan­tra­fik.

TUM­BA

Nu: 8 tåg i tim­men i hög­tra­fik, 4 i mel­lan­tra­fik, 2 i låg­tra­fik.

Sen: (aug 2018): 10 tåg, varav fy­ra snabb­tåg. 4 tåg i låg- och mel­lan­tra­fik.

RÖN­NINGE

Nu: 4 tåg i tim­men i högoch mel­lan­tra­fik, 2 i låg­tra­fik.

Sen: (aug 2018): 6 tåg, varav fy­ra snabb­tåg i hög­tra­fik, 4 tåg i låg- och mel­lan­tra­fik.

Från de­cem­ber till ju­ni

2018 gäl­ler en sär­skild tidtabell på grund av om­bygg­na­tio­ner i Sö­der­täl­je cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.