Tid: Plats:

Södra Sidan Rönninge - - Södrasidan- Bon -

GO­SPEL, PO­E­SI OCH PER­FOR­MAN­CE I BREDÄNG Det är pre­miär för Bredängs folkliga kulturfestival! Det bjuds till ex­em­pel på konst­lop­pis, upp­trä­dan­de av Skär­hol­mens go­spel­kör, mu­sik­per­for­man­ce av Cat­ti Bran­de­li­us och Roch and blues från Sub-Ur­ban. 12-18

Ja­kobs­bergs gård, Bredäng

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.