Tid: Plats:

Södra Sidan Rönninge - - Södrasidan- Bon -

FE­MI­NIS­TISK HIPHOP FRÅN HAVANNA La Rey­na y La Re­als tex­ter är in­spi­re­ra­de av li­vet i Havanna och er­fa­ren­he­ten av att ver­ka som kvinn­li­ga mu­si­ker i en mans­do­mi­ne­rad bransch. La Rey­na y La Re­al pre­sen­te­ras av Se­lam på This is Alby. Tid: Se even­tet på Fa­ce­book. Plats: Alby torg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.