Slu­ta ”stä­da bort” fåg­lar­na

Södra Sidan Rönninge - - Åsikt & Debatt - Mat­te

Var­för än­då in fåg­lar­na mås­te man “stä­da” par­ker från bus­kar och sly? Näs­ta vår kan ni fet­glöm­ma få­gel­le­ken där. Just des­sa mil­jö­er är vik­ti­ga för små­fåg­lars lek och re­pro­duk­tion, men det fat­tar ni in­te över­hu­vud­ta­get!

Det var sam­ma sak vid Tre­kan­ten i Lil­je­hol­men, nå­got tom­hu­vud tyck­te att det såg ”skrä­pigt” ut med vil­da bus­kar och sly. Men nå­gon som be­stäm­de lyss­na­de på folk som vet bätt­re och stop­pa­de för­sla­get.

Knar­ka­re kan man få bort på an­nat sätt, tänk till li­te in­nan ni för­stör och blir av med få­gelsång­en. Och dom som ser till så att man kan pick­nic­ka ut­an tu­sen­tals flu­gor, FÅG­LAR­NA!

FOTO: BOT­KYR­KA KOM­MUN

NYTT. Ut­an bus­kar för­svin­ner få­gelsång­en, skri­ver Mat­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.