Bredängs­pro­fil ny Twit­ter­chef

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

Mi­kro­blog­gen Twit­ters nya chef i nor­den kom­mer från Bredäng. Det är Fa­je Ga­ni, ti­di­ga­re vd och äga­re till tid­ning­en Nö­jes­gui­den, som ska le­da fö­re­ta­get ge­nom bo­la­get Sell­branch.

– Twit­ter är ma­giskt. Är du ihär­dig och vill få tag i Jus­tin Bie­ber el­ler stats­mi­nis­tern som kom­mer du få det, du kan nå vem som helst, sä­ger han om sin nya ar­bets­plats.

Han bor in­te läng­re i Bredäng, men häl­sar på ibland.

– Jag äls­kar Bredäng. Där bör­ja­de jag min fot­bolls­kar­riär och var trä­na­re i Bredängs BK. Det var min livs­sko­la. Jag bru­kar åka för­bi med mitt barn och sä­ga ”pap­pa är upp­växt i värl­dens bäs­ta Bredäng”.

FA­JE GA­NI.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.