BDSM-klubb flyt­tar ef­ter hot

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

Den BDSM-klubb (Bon­dage, Do­mi­nans, Sa­do­ma­sochism) som hål­lit till i käl­la­ren till Sät­ra cent­rum se­dan maj 2014 har sagt upp sitt kon­trakt och ställt in al­la ak­ti­vi­te­ter som var pla­ne­ra­de där. Det­ta ef­ter att ha bli­vit ut­sat­ta för bå­de van­da­li­se­ring och hot, skri­ver webb­si­dan Dark­si­de.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.