Ste­fan Löfven im­po­ne­rad av Xen­ters 3D-ut­bild­ning

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Åsikt & Debatt -

var Xen­ter Bot­kyr­ka med och vi­sa­de fram­ti­dens 3D-tek­nik på mäs­san "The 7th Stra­te­gy Fo­rum of the EU Stra­te­gy for the Bal­tic Sea Re­gi­on". Stats­mins­ter Ste­fan Löfven samt den fins­ka statmi­nis­tern Ju­ha Si­pi­lä stan­na­de till vid mon­tern och fick se vad man kan ta fram med 3D-tek­nik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.