Tyck till om Flyg­planspar­ken – igen

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

Ar­be­tet med hur den nya Flyg­planspar­ken ska se ut rul­lar vi­da­re. Ef­ter att Bredängs­bor fått kom­ma med idéer och tan­kar un­der fle­ra works­hops har sta­dens ar­ki­tek­ter ut­for­mat för­slag som ska vi­sas upp i Bredängs bib­li­o­tek den 30 no­vem­ber och 6 de­cem­ber.

– Det kom­mer va­ra oli­ka te­man som man får tyc­ka till om. Vad det blir är än­nu in­te klart, men det kom­mer fin­nas oli­ka al­ter­na­tiv på var­je te­ma som man får väl­ja mel­lan, sä­ger Anna Björ­klund, sam­ord­na­re.

Ef­ter det ska för­sla­get om­ar­be­tas yt­ter­li­ga­re en gång, in­nan den fär­di­ga par­ken pre­sen­te­ras den 20 ja­nu­a­ri.

FOTO: SARA RINGSTRÖM

MEDBORGARBUDGET. Bredängs­bor­na har vid fle­ra works­hops gett för­slag på hur nya Flyg­planspar­ken ska se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.