1

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

DE­CEM­BER är det di­a­log­fo­rum i Al­by. Hur ska fler kvin­nor i om­rå­det få jobb och vil­ka hin­der finns? Mö­tet hålls kloc­kan 18-20 på Al­bys hjär­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.