Oro­ligt om­rå­de

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Botkyrka -

Den ned­lag­da grus­täk­ten i Kassmyra har un­der lång tid dra­git till sig kla­go­mål och miss­tan­kar om brott.

As­falts­fa­bri­ken har ti­di­ga­re hyrts ut som bo­stads­lä­gen­he­ter i strid med bygg­lo­vet. Ut­hyr­ning­en ska ha upp­hört ef­ter det se­nas­te äg­ar­by­tet, men det finns fort­fa­ran­de upp­gif­ter om att per­so­ner är skriv­na på adres­sen.

Po­li­sen har ti­di­ga­re gjort fynd av far­li­ga ke­mi­ka­li­er. Eld­ning av stul­na kop­par­kab­lar tros ha fö­re­kom­mit och kri­mi­nellt be­las­ta­de MC-klub­bar har hål­lit till i om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.