Vill ni de­bat­te­ra?

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Salem -

6b på Skogs­ängs­sko­lan upp­ma­nar and­ra klas­ser på söd­ra sidan att de­bat­te­ra med dem. Ett förs­ta äm­ne kan till ex­em­pel va­ra sko­lid­rott, fö­re­slår någ­ra av ele­ver­na. Men de är även öpp­na för and­ra äm­nen. Un­der hös­ten har de bland an­nat de­bat­te­rat skol­u­ni­form, läx­or och döds­straff. Vill du/din klass de­bat­te­ra mot klas­sen?

Kon­tak­ta oss på Söd­ra Sidan på fa­ce­book, ring 08-740 07 82 el­ler mej­la re­dak­[email protected]­si­dan. se!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.