Red­li­ne 20 år

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Kultur -

Ut­ställ­ning­en på MKC på­går till den 15 ja­nu­a­ri 2017 och är gra­tis.

Nå­gon gång un­der de­cem­ber el­ler ja­nu­a­ri ska do­ku­men­tä­ren ”Brö­der­na Sa­la­zar” vi­sas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.